For priser eller mer informasjon ta kontakt på Naturplan@biologi.euDet har lenge vært kjent at jo lenger opp i næringskjeden man kommer jo mer forurensning og giftstoffer finner man i den naturlige maten. Ved å spise mer av de minste artene reduserer man faren for forurensing av kroppen. I tillegg får man gjerne i seg mer av de sunne næringstoffene. Verdt å vite er det også at for hvert nivå i næringskjeden reduseres energien. Det vil si at vi finner mer energi og tettere næringsmengde i de laveste nivåene i nærinskjeden, som ved for eksempel å spise planter eller de minste organismene i havet.Eksempel på en næringsjede:

Planteplankton (f. eks alger og bakterier) - dyreplankton (f.eks raudåte og krill) - Ungsild - Laks - Sel -Spekkhogger.


På grunn av tap av energi i hvert ledd vil ikke næringskjeden gå i så velding mange ledd. Vanlig er det at den inneholder 4-6 ledd.


Selv om mengden dyreplankton har gått ned de siste årene, mener forskere at det finner så store ressursene i havet blandt de miste organismer at menneske ikke vil konkurrere ut større fisk/sjøfugl eller andre arter som livnærer seg av de minste organismene.


Det pågår nå en større undersøkelse ved Institutt for medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø. Foreløpige studier viser at inntak av raudåte reduserer det farlige fettet som legger seg rundt involler i kroppen. Raudåte skal også inneholde mye antioksidanter, steroler og det gode fettet omega 3.

 
Krill og Raudåte
Spis fisk eller spis SOM en fisk
Om_Biologi.eu.html
Om Biologi.euOm_Biologi.eu.html
Gradvis_endring.html
Gradvis endringGradvis_endring.html
Frokost.html
Lett frokostFrokost.html
Kilder_til_Omega_3.html
Rett fettKilder_til_Omega_3.html
Spis som en fisk
Et_lite_tips.html
Et lite tips...Et_lite_tips.html